foto schoolplein

E-mailadres: mr@basisschooldeleer.nl 

 

foto MR 2016

Namens de ouders  
Niek Visser Voorzitter MR
Ewald Fortuin Penningmeester
Benno Steentjes GMR lid
   
Namens het team  
Ellen Huethorst Vice-voorzitter
Ria Menting Secretaris / notulist
   

 

 

 

 

 

 

Lees meer:

Werkplan MR 2017-2018 + Jaarverslag 2016-2017 
Notulen MR
Medezeggenschapsreglement per 1-1-2015