kinderen rennen park header

Hoe houd je lezen leuk?

Tips voor ouders van kinderen met leesproblemen.

 1. Overleg met uw kind over de tijdstippen waarop er het best kan worden gelezen.
 2. Als uw kind daarin inbreng krijgt, is er minder kans op tegenzin.
 3. Spreek van te voren met uw kind af hoe lang er gelezen gaat worden (een kwartier), zodat het precies weet waar het aan toe is.
 4. Ga te werk volgens een van de “Leeshulpen”. Wissel hierin af.
 5. Wees geduldig, erger u niet te zeer aan leesfouten. Als uw kind merkt dat u ongeduldig bent, zal het niet rustig kunnen lezen en daardoor meer fouten maken dan nodig is.
  Benader uw kind optimistisch en laat merken dat u vertrouwen hebt in zijn vorderingen.
 6. Neem niet elke keer dat u met uw kind gaat lezen een andere tekst (boek). Door herhalingen zal het steeds beter begrijpen wat er staat. En als uw kind na een tijdje weer eens dezelfde tekst leest, kan het merken dat het nu beter gaat.
 7. smileyBeloon uw kind met bijvoorbeeld een sticker. Na circa 5 stickers bedenkt u samen een andere beloning.
 8. Het kind proberen te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het ook andere delen uit de serie lezen.
 9. Voorlezen blijft belangrijk. De woordenschat wordt uitgebreid. Het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.

Leeshulpen

Lees hulp 1: Herhaald lezen
Neem een tekst en vertel uw kind dat het de bedoeling is dat het die drie keer gaat lezen. Noteer de eerste keer de gemaakte fouten en bespreek deze voordat uw kind de tekst voor de tweede keer gaat lezen. Praat er na de tweede en derde keer samen over of het nu beter is gegaan.

Lees hulp 2: Duo lezen
Lees om de buurt een zin.

Lees hulp 3: Samen lezen
Lees hardop met uw kind mee. Uw kind wordt dan door u “meegesleept” en krijgt daardoor niet de kans om steeds te blijven aarzelen.

Lees hulp 4: Sneller lezen
Laat uw kind een bladzijde lezen. Zeg iedere keer als uw kind te lang wacht, het volgende woord voor. Zo blijft de vaart erin. Laat het daarna de hele bladzijde nog eens lezen, maar nu zonder dat u woorden voorzegt.