kinderen rennen park header

logo vastIn onze schoolkalender vindt u alle activiteiten die tot nu toe zijn vastgelegd voor het schooljaar 2019-2020.

In deze kalender vindt u belangrijke informatie zoals:

  • Wie werken er bij ons op school
  • Groepsindeling
  • 5 gelijke dagenrooster
  • Informatie over gymnastiek / schoolzwemmen
  • Overzicht vakantie en studiedagen
  • Contactouders
  • Leden ouderraad en MR
  • Leden kriebelteam / wasouders

De schoolkalender ontvangt u jaarlijks.