kinderen rennen park header

Op onze school heeft elke groep een contactouder. De contactouder wordt jaarlijks gevraagd door de leerkracht van de groep.


Mogelijke taken van de contactouder

 • Spreekt de leerkracht een aantal keren per jaar over de gang van zaken op school. Leerkracht en contactouder spreken samen de frequentie en het tijdstip af.
 • Is een schakel tussen ouders, kinderen en school. De contactouders zijn een belangrijke klankbordgroep voor de school / directie.
 • Wijst nieuwe ouders de weg binnen onze school.
 • Neemt initiatief bij de verjaardag van de leerkracht door het verzorgen van een presentje namens de kinderen en het versieren en opruimen van de groep.
 • Zorgt voor een kaartje of attentie bij lief en leed in de groep.
 • Kan de leerkracht ondersteunen met de organisatie van vervoer bij excursies.
 • Kan de leerkracht ondersteunen met het halen van thematische boeken in de bibliotheek.
 • Kan door de groepsleerkracht gevraagd worden om te helpen bij activiteiten van de klas.


Hoe te handelen

 • De contactouder mag zelf aangeven wat zij wel of niet kan / wil doen.
 • De contactouder gaat niet in op problemen van ouders met school of kinderen maar wijst ouders wel naar de goede weg.

      Stap 1: neem altijd contact op met de groepsleerkracht. En geef ouders aan dit ook te doen.

      Stap 2: als dit niet naar tevredenheid verloopt neem dan contact op met de directie van de school.


De vergadering

 • Er zijn jaarlijks 3 vergadermomenten op De Leer samen met de directie.
 • Voorafgaand aan de vergaderingen ontvangen contactouders een agenda. Contactouders kunnen ook zelf agendapunten aandragen.
 • Een vast agenda punt zal onder andere zijn: wat loopt goed op school, waar zijn jullie tevreden over, en wat kan ter verbetering opgepakt worden.
 • Contactouders worden op De Leer niet voor-ge├»nformeerd.