kinderen rennen park header

Elke school heeft zo haar eigen gebruik en tradities. Hieronder hebben we ze speciaal voor nieuwe ouders beschreven. We hopen op deze manier dat u zich snel thuis voelt.

Uw zoon / dochter begint binnenkort als leerling op onze school. We wensen u samen met uw kind(eren) een goede start toe op De Leer!
Vanaf de 4e verjaardag mag uw kind hele dagen naar de basisschool. Voorafgaand aan de 4e verjaardag is het mogelijk dat uw kind al 5 dagen naar school gaat om alvast te wennen, te oefenen. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de leerkracht van groep 1, om samen geschikte momenten af te spreken.

 1. Komt u met de auto naar school, dan vragen wij u nadrukkelijk om niet voor de school te parkeren. Dit zorgt voor onoverzichtelijke verkeerssituaties, en dat is gevaarlijk voor onze kinderen. Bovendien geldt er bij onze school een parkeerverbod. Wilt u deze afspraak ook doorgeven als iemand anders uw kind(eren) haalt of brengt?

 2. De Leer heeft twee ingangen. Als u het plein oploopt en meteen rechts de school ingaat is dat de hoofdingang. Deze ingang is voor leerlingen van groep 5 t/m 8.

 3. Loopt u vanaf de straat rechtdoor dan komt u bij de onderbouwentree. Deze ingang is voor de groepen 1 t/m 4 en de BSO.

 4. Boven de deuren van beide ingangen ziet u een rood en een groen lampje. Staat de lamp op rood dan moeten ouders en kinderen nog even wachten. Staat de lamp op groen dan mogen ouders en kinderen zelf de keuze maken of ze al naar binnen gaan. De kinderen mogen in de klas iets gaan kiezen. Eenmaal binnen blijft men binnen. Om uiterlijk 8.30 uur moeten de kinderen binnen zijn. Er wordt van de ouders verwacht dat ze dan afscheid hebben genomen en het gebouw verlaten.

 5. De school begint ’s morgens om 8.30 uur en eindigt elke dag om 14.00 uur. Het is mogelijk om vanaf 8.15 uur naar binnen te gaan. Dit is zowel voor kinderen als van ouders een vrije keuze. In dit kwartiertje kunt u afscheid nemen van uw kind, de leerkracht even aanspreken of werkjes van uw kind bekijken. Let wel: het is vrij om van dit kwartier gebruik te maken. Om 8.25 en 8.30 uur gaat de bel/zoemer. Dit is voor ouders het teken om de school te verlaten omdat de lessen gaan beginnen.

 6. Kleuters krijgen jaarlijks een ‘plaatje’ . Dit plaatje, van bijvoorbeeld een auto, vindt het kind terug op de kapstok, op het planbord, etc. Zo kan uw kleuter alles wat van hem/haar is snel en gemakkelijk terugvinden.

 7. Elke klas heeft een eigen plek waar de koeltas met eten en drinken voor de pauzes neergezet kan worden. Kinderen kunnen dagelijks voor de ochtendpauze drinken en wat fruit meenemen en voor de middagpauze drinken en brood.

 8. Komt u uw zoon/dochter ophalen? Dan is er speciaal voor ouders een ophaalplaats op het plein voor het hek gemaakt. Zo hoeft u niet op straat te staan en kunt u veilig met uw kind naar huis. De leerkrachten van kinderen uit groep 1 en 2 brengen de kleuters altijd tot aan het hek. Zodra de kleuter ziet wie hem/haar ophaalt mag hij/zij van de juf gaan. De leerkracht wacht altijd tot het laatste kind is opgehaald. Wij gaan ervan uit dat u op tijd komt.

 9. Kleuters gymmen zo regelmatig dat de gymschoenen op school blijven. De voorkeur gaat uit naar gymschoenen met klittenband zodat de kleuter zichzelf makkelijk aan- en uit kan kleden. Schrijft u ook hierop graag duidelijk de naam.

 10. Elke klas heeft een contactouder. Deze ouder zorgt gedurende een heel schooljaar extra voor de klas. Zo helpt hij/zij mee bij lief en leed door een kaartje of cadeautje te verzorgen, organiseert het vervoer bij excursies, haalt soms boeken in de bibliotheek etc. Hoewel u dagelijks met vragen en opmerkingen bij de leerkracht terecht kunt, is het ook mogelijk de contactouder aan te spreken. Aan het begin van het schooljaar vraagt de contactouder aan alle ouders een kleine bijdrage van € 2,00. Hiervan worden de attenties betaald, waaronder het cadeautje bij de verjaardag van de leerkracht.

 11. Wij vinden het belangrijk om ook de mening van onze leerlingen te horen over van alles wat er speelt in en om de school. We horen dus graag wat de kinderen fijn vinden en waarover ze tevreden zijn. Maar we horen ook graag hun ideeën over wat er beter kan! Daarom kent onze school leerlingenraad: een groepje kinderen die een aantal keren per schooljaar spreken met de directie van de school. De kinderen van de leerlingenraad worden door klasgenoten gekozen en zij komen uit de groep 5, 6, 7 en 8. Kinderen mogen zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden om in de leerlingenraad te komen. Uit elke groep wordt een jongen en een meisje gekozen om deze taak een schooljaar lang uit te oefenen. Deze 8 kinderen vertegenwoordigen de groep kinderen waar zij in zitten. Samen spreken zij voorafgaand aan elke vergadering met de eigen klas. Ze bespreken met de kinderen uit de eigen klas wat er goed gaat op school, wat verbeterpunten zouden kunnen zijn, en eventuele wensen. Ook kan de directie de leerlingenraad vragen stellen of de kinderen betrekken in keuzes die gemaakt moeten worden. Na afloop vertellen de kinderen van de leerlingenraad wat er besproken en besloten is in de vergadering.

 12. In de onderbouwhal is een galerij van foto’s met namen van alle mensen die een rol/functie hebben binnen De Leer. Zo kunt u snel iedereen leren kennen!

 13. De ouderraad van De Leer zorgt onder andere voor alle extra’s voor de kinderen. Te denken valt aan een cadeautje met Sinterklaas, een kerstontbijtje, paaseieren zoeken en een klassenbudget waarmee de leerkracht iets extra's voor de kinderen kan doen. Hiervoor wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. In overleg met de MR wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld en hiervoor ontvangt u een rekening. Komen kinderen na januari dan betaalt u de helft, komt uw zoon/dochter na de activiteiten van de ouderraad dan zijn er voor dat schooljaar geen kosten.

 14. Elk jaar is er een schoolreisje voor kinderen van groep 1 t/m 7. Hoewel de ouderraad hieraan bijdraagt zal er van de ouders ook een extra bijdrage gevraagd worden. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

 15. De Leer heeft een kriebelteam dat na elke vakantie op woensdag alle kinderen controleert op hoofdluis.

 16. Jarig? Vanaf 5 jaar mogen kinderen trakteren op school. Gebruikelijk is dat kinderen de klasgenootjes trakteren en daarna met een zelfgekozen klasgenootje en een klasgenootje waarvan de naam is getrokken uit een mandje waarin alle namen van de klasgenootjes staan, samen de klassen langs gaan om zich te laten feliciteren door de leerkrachten.

 17. Wilt u nog meer weten over De Leer, dan kunt u onze schoolgids lezen, de schoolkalender bekijken of de wekelijkse digitale weekbrief lezen. De weekbrief komt per email; u kunt u zich hiervoor alleen maar zelf aanmelden via de website van de school.

 18. Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. U kunt de leerplichtregeling nalezen bij ‘verlof’.

 19. Tot slot wensen we u samen met uw kind(eren), een heel goede tijd toe op De Leer! Mocht u nog meer vragen hebben, spreek dan gerust de leerkracht aan; hij of zij helpt u graag verder!

 

poppetjes