foto schoolplein

De Gids Basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen.

 

lr 87041 onderwijsgids-po-2015-2016-cover